За Нас

Клъстер “Бултехнопласт” работи активно за насърчаване, подпомагане и развитие сътрудничеството между всички фирми, учебни заведения и държавни институции в областта на пътната безопаснот и производството на технически средства за подобряване на пътната безопасност за създаване на благоприятни условия за развитието им, повишаване на тяхната конкурентно способност на национално и международно равнище.

Целта от създаването на клъстера е да се учреди партньорство в сферата на пътната безопасност  между органи на публичната власт, бизнес организации, научни и обучаващи институции и НПО организации. Основна цел, за която клъстера работи е да се създаде подходяща инфраструктура със съответния брой квалифицирани кадри, за да се повиши нивото на пътната безопасност на национално ниво и международно ниво.

Клъстер Бултехнопласт

Целта от създаването на клъстера е да се учреди партньорство в сферата на пътната безопасност между органи на публичната власт, бизнес организации, научни и обучаващи институции и НПО организации

Основна цел, за която клъстера работи е да се създаде подходяща инфраструктура със съответния брой квалифицирани кадри, за да се повиши нивото на пътната безопасност на национално ниво и международно ниво.
0
Специалисти
0
+
Проекти
0
+
Събития

Защо с нас?

01.

Мисия

Сдружението ще работи за развитието, на ефективността и конкурентноспособността на компаниите членки, чрез популяризиране на клъстерната формация и нейните членове, внедряване на нови технологии и подпомагане на фирмите с научно изледователска и развойна дейност.

02.

Идея

Сдружението обединява лица, развиващи дейност в науката и обществената практика в сферата на производство и поддръжка на средствата, които осигуряват безопастност на движението по пътищата.

03.

Цел

Целите на сдружението са да създаде нови конкурентни качества, чрез синергия на познанията, технологиите и пазарните позиции на фирмите членове на клъстера.

04.

Мото

Винаги заедно!

Свържете се с нас

Клъстер “Бултехнопласт”

работи активно за насърчаване, подпомагане и развитие сътрудничеството между всички фирми, учебни заведения и държавни институции в областта на пътната безопаснот

Изпрати!clear

Председател

Антон Тасков

Председател

Управителят на „Битулайт” ООД Антон Тасков е роден в София. Завършва Техникума по обществено хранене в столицата. Това, че няма строително образование, не му пречи да се реализира в тази сфера.

Как да ни откриете ?

Клъстер “Бултехнопласт”

Насърчаване, подпомагане и развитие сътрудничеството между всички фирми !

Адрес

Софич, ул. Рилски езера 1-3

Варна, ул. Войнишка 5

Работно време:

Понеделник – Петък: 8.00 – 17.00

Телефон:

София:+359 2 962 46 19
Варна: +359 52 304510

Имейл:

info@bultechnoplast.com

Полезно / Новини